Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w marcu 2016 roku - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w marcu 2016 roku

Inruchopolicjaformacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu kościańskiego w marcu 2016 roku

            W marcu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 6 wypadków drogowych oraz 49 kolizji drogowych /w wypadkach 5 osób zostało rannych i 1 zginęła/.

STAN BEZPIECZEÑSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

7

10

6

Od początku roku

21

23

21

 

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

37

46

49

Od początku roku

114

131

132

 

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

7

14

5

Od początku roku

33

28

26

 

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

2

1

Od początku roku

2

3

1

 PRZYCZYNY

            Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w marcu br. to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 13 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 11 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 8 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Najwięcej zdarzeń drogowych tj. 21 zaistniało na terenie miasta Kościana (w tym 2 wypadki i 19 kolizji). Na głównym ciągu komunikacyjnym powiatu tj. drodze krajowej nr 5 doszło do 4 wypadków i 12 kolizji. Geografia zaistniałych zdarzeń drogowych nie pozwala na wyciągniecie wniosków dotyczących miejsc niebezpiecznych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

            W marcu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 7 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 10 nietrzeźwych rowerzystów. Nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 2 kolizji drogowych.

SPRAWCY

       W marcu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 34 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 9 zdarzeń, kierujący ciągnikiem rolniczym 2 zdarzenia, a kierujący rowerem 1 zdarzenie. Piesi uczestnicy ruchu drogowego nie spowodowali żadnego zdarzenia drogowe.

OFIARY

            W marcu br. ofiarami wypadków drogowych było 3 użytkowników samochodów osobowych,  1  motorowerzysta i 2 rowerzystów.