Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w styczniu 2016 roku - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w styczniu 2016 roku

Inruchopolicjaformacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu kościańskiego w styczniu 2016 roku

W styczniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 6 wypadków drogowych oraz 37 kolizji drogowych /w wypadkach 7 osób zostało rannych/.

STAN BEZPIECZEÑSTWA

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

11

5

6

Od początku roku

11

5

6

 

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

41

46

37

Od początku roku

41

46

37

 

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

19

5

7

Od początku roku

19

5

7

 

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

1

1

0

Od początku roku

1

1

0

 PRZYCZYNY

 Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w styczniu br. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 10 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 8 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Najwięcej wypadków drogowych tj. 4 zaistniało na terenie miasta i gminy Kościan. Do 3 wypadku doszło na drodze krajowej nr 5. Geografia zaistniałych zdarzeń drogowych nie pozwala na wyciągniecie wniosków dotyczących miejsc niebezpiecznych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W styczniu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 10 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 2 nietrzeźwych rowerzystów. Nietrzeźwi kierowcy nie byli sprawcami żadnego zdarzenia drogowego.

SPRAWCY

W styczniu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 30 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 6 zdarzeń, a motorowerzysta 1 zdarzenie. Piesi uczestnicy ruchu drogowego nie spowodowali zdarzeń drogowych.

OFIARY

W styczniu br. ofiarami wypadków drogowych było 5 użytkowników samochodów osobowych, 1 użytkownik motocykla i 1 pieszy.