Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w czerwcu 2015r - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w czerwcu 2015r

Iruchopolicjanformacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu kościańskiego w czerwcu 2015 roku

 

W czerwcu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 6 wypadków drogowych oraz 22 kolizje drogowe /w wypadkach 6 osób zostało rannych/.

STAN BEZPIECZEÑSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

7

12

6

Od początku roku

43

53

48

 

Liczba kolizji drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

39

28

22

Od początku roku

246

222

235

 

Ilość osób rannych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

7

16

6

Od początku roku

49

74

56

 

Ilość osób zabitych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

3

3

4

 

 PRZYCZYNY

            Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w czerwcu br. to:

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 5 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 4 zdarzenia

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 4 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE

            Najwięcej wypadków drogowych tj. 4 zaistniało na terenie miasta i gminy Kościana. Do 1 wypadku doszło na drodze krajowej nr 5.

Geografia zaistniałych zdarzeń drogowych nie pozwala na wyciągniecie wniosków dotyczących miejsc niebezpiecznych.

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

            W czerwcu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 15 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 19 nietrzeźwych

rowerzystów. Nietrzeźwi kierujący doprowadzili do 2 kolizji drogowych.

SPRAWCY

           W czerwcu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 15 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 4

zdarzenia, rowerzyści 1 zdarzenie i motocykliści 1 zdarzenie. Piesi uczestnicy ruchu drogowego spowodowali 1 zdarzenie drogowe.

OFIARY

            W czerwcu br. ofiarami wypadków drogowych było 4 użytkowników samochodów osobowych i 2 pieszych.