Podusmowanie dwóch dni działań NURD - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

Podusmowanie dwóch dni działań NURD

Przypominamy, że trwają działania działania NURD - Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. Poniżej przedstawiamy efekty dwóch pierwszych dni akcji.

 

Informacja dotycząca działań NURD przeprowadzonych w dniach 28 i 29 czerwca 2017r. na terenie powiatu kościańskiego.

 

 

 

 

  28.06.2017r 29.06.2017r
Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań
Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach 7 3 8 8
Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach 1      
Liczba legitymowanych osób - ogółem 41 16 35 35
Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie: 39 16 21 21
W tym samochodów osobowych 33 12 19 19
amochodów ciężarowych        
busów        
autokarów 2 1 3 3
motocykli        
motorowerów 1      
Liczba ujawnionych: wykroczeń - ogółem 32 8 30 30
przestępstw z art. 178a§1 k.k.        
innych przestępstw        
wykroczeń z art. 87§1 k.w.        
wykroczeń z art. 87§2 k.w.        
wykroczeń z art. 87§1a k.w.        
Liczba nałożonych mandatów karnych z tytułu: ujawnionych wykroczeń ogółem – liczba 25 7 24 24
nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszy/rower – ogółem 4 2 1 1
nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – liczba 1      
nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście – liczba 1      
wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych – liczba        
za przekroczenie prędkości jazdy w obrębie przejść dla pieszych – liczba 2 1 3 3
nieprawidłowe zachowanie pieszych - ogółem 8 2 14 14
przekraczanie jezdni w nieprawidłowy sposób - liczba     12 12
przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych - liczba 6 2    
nieprawidłowe zachowanie rowerzystów - ogółem 2   1 1
jazda rowerem wzdłuż po chodniku - liczba     1 1
jazda rowerem po przejściu dla pieszych - liczba        
Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie        
Liczba zastosowanych pouczeń        
Zatrzymane dokumenty prawa jazdy (ogółem)        
prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym        
dowody rejestracyjne 1