Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w styczniu 2017r. - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w styczniu 2017r.

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu kościańskiego w styczniu 2017r.

W styczniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 5 wypadków drogowych oraz 46 kolizji drogowych /w wypadkach jedna osoba zginęła, 6 osób zostało rannych/.

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

5

6

5

Od początku roku

5

6

5

 

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

46

37

46

Od początku roku

46

37

46

 

Ilość osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

5

7

6

Od początku roku

5

7

6

 

Ilość osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

0

1

Od początku roku

1

0

1

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w styczniu br. to:

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 11

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 9 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie  – 7 zdarzeń

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Najwięcej zdarzeń  drogowych tj. 4 wypadki, 28 kolizji, zaistniało na terenie miasta i gminy Kościan. Rozkład geograficzny zaistniałych zdarzeń drogowych nie pozwala na wyciągniecie wniosków umożliwiających wytypowanie miejsc niebezpiecznych. Należy jednak wskazać, iż do „najechań na poprzedzający pojazd” dochodzi często w rejonach przejść dla pieszych – najechanie na tył pojazdu, którego kierowca zatrzymał się aby ustąpić pierwszeństwa pieszym. Natomiast prawie wszystkie kolizje, których powodem było nieprawidłowe cofanie miały miejsce na „dużych” parkingach. 

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W styczniu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 13 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 13 nietrzeźwych rowerzystów. Nietrzeźwi kierowcy nie byli sprawcami żadnego zdarzenia drogowego.

 

SPRAWCY

W styczniu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 35 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 9 zdarzeń. Piesi byli sprawcami 2 zdarzeń drogowych.

 

OFIARY

W styczniu br. ofiarami wypadków drogowych było 5 użytkowników samochodów osobowych i  2 pieszych.

 

SUPLEMENT

W ocenianym miesiącu:

  • policjanci WRD nałożyli w łącznie: 782 mandaty karne, z tego – 234 brak pasów, 159 przekroczenie prędkości,  73 - nieprawidłowe oświetlenie pojazdu , 47 – naruszenia przepisów rd przez pieszych;
  • wśród przyczyn najczęściej zgłaszanych interwencji/sygnałów w zakresie rd wskazać należy: nieprawidłowe korzystanie z oświetlenia, odśnieżanie/odlodzenie samochodu (97 kw w zw. z 66 kprd), nieprawidłowe parkowanie;
  • w St. Oborzyskach zatrzymaliśmy prawo jazdy młodemu mieszkańcowi powiatu kościańskiego, który na terenie zabudowanym, w miejscu gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40/km/h pędził swoim autem blisko 110km/h;