Zryw Wolnych Serc w Kościanie - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Zryw Wolnych Serc w Kościanie

pat_008Wczoraj (01.06. br.) w związku z obchodami Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki na terenie Kościańskiego Ośrodka Kultury odbył się festyn profilaktyczny. Organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Kościanie oraz Powiatowy Koordynator PaT.

 

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”: co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień? W programie znajdzie miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka.

Autorem programu jest Grzegorz Jach – inspektor Policji (Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego).

Program realizuje Zespół Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji poprzez Impresariat PaT w Warszawie. 

PaT to program:

- mody na życie bez uzależnień;

- profilaktyki rówieśniczej;

- dobrych wiadomości, a nie protestów;

- zaproszeń, a nie wykluczeń;

- destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej;

- bez nagród i działania za coś;

- nie robienia co się chce ale odpowiedzialności za siebie i innych.  

Od godz. 12.00 młodzież powiatu kościańskiego miała okazję wziąć udział w proponowanych warsztatach muzycznych, tanecznych i sportowych. Występy artystyczne uświetniali przedstawiciele Szkoły Tańca  Poezja oraz uczniowie szkół z terenu powiatu kościańskiego. Warsztaty fryzjerskie, gra na dudach, ćwiczeniach z pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Państwową Straż Pożarną oraz Ratowników Medycznych to tylko kilka propozycji przygotowanych na ten dzień.  Była również okazja obejrzenia wozów strażackich, sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie wodnym oraz namiotu dymnego.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się policyjne motocykle oraz stoisko technika kryminalistyki. Zespół pogotowia ratunkowego zaprezentował karetki pogotowia, a  grupa motocyklowa działająca przy Stowarzyszeniu na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym w Kościanie „STOP ŚMIERCI” zaprezentowała motocykle.

Ogromne znaczenie dla całego przedsięwzięcia miała również wystawa fotograficzna z Koła Foto-Video działającego przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach.

W punkcie kulminacyjnym o godz. 14.00 odezwę społeczności PaT odczytał poseł Wojciech Ziemniak. Udział w tym ważnym momencie wziął również Burmistrz Miasta Kościana

Michał Jurga, Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła, Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Straży Miejskiej w Kościanie, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym w Kościanie „STOP ŚMIERCI” Tomasz Dąbrowski.

Happeningiem zakończono przemarszem ulicami miasta na kościański Rynek. Pod Ratuszem jako „symbol wolności” wypuszczone zostały gołębie oraz balony.

Wszystkim tym, którzy wzięli udział  w  festynie serdecznie dziękujemy.

{galeria}GALERIE/pat{/galeria}