Nie ma dzieci, są ludzie - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Nie ma dzieci, są ludzie

plakat_dziecko

Policja aktywnie wsparła inicjatywę Rzecznika Praw Dziecka opracowaną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych polegającą na wdrożeniu Zaleceń dotyczących postępowania dla dobra dziecka. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie komfortu dzieci w sytuacjach dla nich kryzysowych wymagających podjęcia działań przez policjantów.

 

 

 

 

 

Rozwój społeczeństwa poza wieloma zaletami stwarza także nowe zagrożenia dla najmłodszych, którym należy stawić czoła dążąc przy tym do zminimalizowania kosztów ponoszonych przez dzieci i młodzież. Często źródłem zagrożenia są także rówieśnicy. Tylko w pierwszym półroczu 2014 roku na terenie szkół województwa wielkopolskiego odnotowano 130 czynów karalnych popełnionych przez nieletnich względem swych kolegów i koleżanek. Dlatego niezwykle ważne jest by podejmujący w takich sytuacjach interwencję policjanci czynili to w pełni świadomie, zarówno względem sprawcy jak i ofiary.

Jedną z form pomocy oferowanych przez Rzecznika Praw Dziecka jest Dziecięcy telefon zaufania dostępny pod numerem:

800 12 12 12

Na wskazany numer dzwonić mogą dzieci, młodzież, ale także osoby dorosłe w sytuacjach, gdy w rodzinie występują konflikty, dziecko ma kłopoty z rówieśnikami, a także w przypadkach występowania przemocy, problemów związanych z nauką. Każdy poszukujący informacji, rady, pomocy we wskazanym obszarze uzyska niezbędne wsparcie, należy przy tym pamiętać, że telefon zaufania jest anonimowy i bezpłatny.

plakat_dziecko