Debatowali z pedagogami - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Debatowali z pedagogami

W piątekdebata_pedagodzy_1 11 kwietnia 2014r., I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie mł. insp. Tomasz Toporek, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Mateusz Marszewski oraz funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP w Kościanie spotkali się z pedagogami szkolnymi z terenu powiatu kościańskiego. 

 

 

Spotkania z naszymi partnerami ze szkół weszły już do corocznego harmonogramu przedsięwzięć prewencyjnych naszej jednostki. Do udziału w debacie Komendant Powiatowy Policji w Kościanie zaprosił pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli Sądu Rejonowego w Kościanie, którzy zajmują się problematyką nieletnich. Współorganizatorem spotkania była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie. Udział w debacie wzięło 21 pedagogów z terenu powiatu kościańskiego, Sędzia Sądu Rejonowego w Kościanie, oraz kuratorzy ds. nieletnich. Debatę rozpoczęło wystąpienie przedstawiciela „Sanepidu” dotyczące problematyki dopalaczy. Pani Katarzyna Nowak przedstawiła dane statystyczne, a także problemy z jakimi boryka się młodzież i dorośli w związku ze zjawiskiem dopalaczy. Następnie funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich przedstawili zadania zespołu oraz dane statystyczne dotyczące przestępczości nieletnich w 2013r. oraz ujawnionych przypadków demoralizacji.

Po zakończeniu kolejnych bloków tematycznych był czas na dyskusję i wyrażanie swoich opinii dotyczących poruszanego problemu. Każdy uczestnik debaty mógł się wypowiedzieć i przedstawić swoje spostrzeżenia i komentarze.  Spotkania w takim gronie pozwalają wypracować wspólny tor działań w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych.

Uczestnicy debaty jednogłośnie stwierdzili, że istnieje potrzeba kontynuowania takich spotkań  – dyskusji na żywo w celu wypracowania skutecznego działania w tego typu problematyce.

pedagodzy_2                                                                                                                                           
pedagodzy_3