Rozmawiali o bezpieczeństwie - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Rozmawiali o bezpieczeństwie

stacje_1W czwartek (6.03) w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie odbyło się spotkanie przedstawicieli stacji paliw działających na terenie powiatu kościańskiego, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i Policji dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 

 

Inicjatorem spotkania byli funkcjonariusze z naszej jednostki. Celem była wymiana spostrzeżeń i uwag dotyczących bezpieczeństwa sytuacyjnego w działalności gospodarczej. Należy w tym miejscu wspomnieć, że było to już drugie spotkanie z pracownikami stacjach paliw. Poprzednie zostało zorganizowane w minionym roku. Postępując zgodnie z zasadą, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, policjanci podczas spotkania przekazali zebranym na sali informacje, które mamy nadzieję pozwolą na zminimalizowanie ryzyka związanego z napadami na te obiekty. Naczelnik Wydziału Kryminalnego przekazał swoje spostrzeżenia które powstały po analizie działania sprawców napadów na stacje paliw, do których doszło na początku tego roku. Przedstawiciele stacji przekazali policjantom cenne uwagi, które w przyszłości pomogą jeszcze szybciej i skuteczniej działać w sytuacjach kryzysowych.

Koledzy ze straży przypomnieli zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkania tego rodzaju są dobrą okazją do wymiany spostrzeżeń i uwag dotyczących bezpieczeństwa. Policjanci Zespołu ds. Nieletnich planują już kolejne spotkania z przedstawicielami innych instytucji i zawodów.

stacje_2