Rozpoczęcie roku szkolnego - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Rozpoczęcie roku szkolnego

pyr.kwp.jpgZa chwilę  początek nowego roku szkolnego. We wrześnuiu policjanci wraz z strażnikami miejskimi  przeprowadzą szereg działań prewencyjnych, mających na celu  poprawienie bezpieczeństwa najmłodszych. Mundurowi odwiedzą  pierwszoklasistów, którym zaprezentują zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

 

W dniu 1 września, tak jak w poprzednich latach  wzmożone zostaną  patrole policyjne oraz strażników miejskich w rejonie szkół.  

Szanowni rodzice uczniów klas pierwszych!

Wasze dziecko w tym roku po raz pierwszy przekroczy progi szkoły. Dziecko, które posyłacie do szkoły, będzie musiało przechodzić przez zatłoczone pojazdami ulice i drogi. Wytłumaczcie dziecku by przechodziło przez ulicę lub drogę w miejscach wyznaczonych. Powiedzcie swemu dziecku , że ilekroć potrzebuje pomocy przy przejściu przez ulicę powinno śmiało i z pełnym zaufaniem zwrócić się do policjanta lub dorosłych przechodniów.Przekazujemy jednocześnie pierwszoklasistom oraz pozostałym uczniom serdeczne życzenia powodzenia w szkole , a przede wszystkim bezpiecznej drogi.