Pozory mylą, dowód nie - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Pozory mylą, dowód nie

pozoryTrwa  druga edycja ogólnopolskiej kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Kampania zakończy się badaniem postaw sprzedawców napojów alkoholowych metodą tzw. „tajemniczy klient”, przeprowadzonych na zlecenie „Browarów Polskich”.

Kampania organizowana jest przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie oraz Komendę Główną Policji. Czas trwania kampanii edukacyjnej przewidziany jest do końca grudnia 2010 roku. Honorowy patronat objął Komendant Główny Policji gen. nsp. Andrzej Matejuk.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wyczulenie sprzedawców napojów alkoholowych, że dojrzały wygląd klienta nie musi oznaczać jego pełnoletniości. Istotnym przekazem kampanii jest ponadto utrwalenie w świadomości sprzedawców, że dowody osobiste są także wydawane osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, stąd przy sprzedaży ważne jest zwracanie uwagi na datę urodzenia.

Dla Policji priorytetem jest zwrócenie społecznej uwagi na problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież oraz wzmocnienie postaw dezaprobaty dla tego zjawiska. Osoby poniżej 18 roku życia mają stosunkowo łatwy dostęp do alkoholu. Ten problem dostrzega większość z nas. Żeby kupić alkohol nastolatki stosują różne sztuczki: poważny ubiór, pomoc dojrzalej wyglądającego kolegi, czy przekonywanie sprzedawcy, że dowód mają, ale zostawili go w domu. To tylko niektóre z nich. Stąd hasło kampanii społecznej „Pozory mylą, dowód nie”. Organizatorzy, czyli Komenda Główna Policji i Związek Browary Polskie, chcą zwrócić uwagę na problem zakupu alkoholu przez osoby, które nie ukończyły 18 lat. Chcemy przypomnieć sprzedawcom, że sprzedaż alkoholu małoletnim to przestępstwo. Będziemy więc wskazywać, jak można uniknąć popełnienia przestępstwa i jednocześnie utraty zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Chcemy również zwrócić uwagę, by sprzedawcy dokładnie sprawdzali datę urodzenia zamieszczoną na dokumencie, jakim posługuje się osoba, która chce kupić alkohol. Od stycznia 2001 roku dowody osobiste wydawane są także osobom poniżej 18. roku życia i różnią się tylko datą ważności (wydawane są na 5 lat). Do roku 2001 funkcjonowały tymczasowe dowody osobiste, które wyraźnie odróżniały się od tych wydawanych osobom dorosłym. Jednak od ponad ośmiu lat w polskim prawie nie ma nawet pojęcia dowodu tymczasowego.

Wsparciem dla prowadzonych działań będzie symbol „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich”, który od lipca pojawi się w spotach reklamowych piwa produkowanego w Polsce przez browary zrzeszone w Związku. Ten sam przekaz pojawi się również na materiałach kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Wprowadzenie symbolu „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich” to wspólna inicjatywa browarów zrzeszonych w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

W ramach kampanii policjanci w całej Polsce będą docierać do punktów sprzedaży napojów alkoholowych i przypominać o obowiązujących przepisach regulujących zasady sprzedaży alkoholu. Do sprzedawców trafią też plakaty, ulotki i naklejki z hasłem przewodnim akcji.