Lato 2012 - przygotowania rozpoczęte - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Lato 2012 - przygotowania rozpoczęte

1_zaca_003.jpgJak co roku, w Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie odbyło się  spotkanie przedstawicieli służb, inspekcji i organizacji zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa podczas sezonu letniego. Celem spotkania było ustalenie planu wspólnych przedsięwzięć, konsultacje i wymiana informacji.  

 

W spotkaniu ( 29.V.) wzięli udział  przedstawiciele: Powiatowej Stacji Epidemiologiczno Sanitarnej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Leśnej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie, Kościańskiej Straży Miejskiej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Urzędów Gminnych z Krzywinia i Śmigla. Naszą jednostkę reprezentowali policjanci, którzy będą bezpośrednio odpowiadać za nasze bezpieczeństwo podczas wakacji letnich 2012:  Naczelnik Prewencji, Kierownicy Posterunków Policji w Krzywiniu i Śmiglu oraz Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Kościanie. Wcześniej podobne spotkanie policjanci Wydziału Prewencji przeprowadzili z Strażnikami: rybackimi oraz służby ochrony kolei.

Uczestników odprawy powitał isnp. Leszek Majchrzak - Komendant Powiatowy Policji w Kościanie , który wprowadził zebranych w zagadnienia zagrożeń związanych z sezonem letnim opierając się na statystycznych analizach bezpieczeństwa w tym okresie z lat ubiegłych. Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji - podinsp. Romuald Chudziński przedstawił inicjatywy kościańskiej policji zaplanowane do realizacji przed i w trakcie sezonu letniego: ustalenie wszystkich miejsc i form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, dokonanie przeglądu dróg dojazdowych do ośrodków wypoczynkowych, wspólne z WOPR, PSP, SANEPID dokonanie kontroli miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży pod kątem przestrzegania procedur bezpieczeństwa, organizacja kontroli stanu technicznego autokarów przewożących letników na różnego rodzaju formy wypoczynku, dyslokacja sił i środków w rejonach ciągów komunikacyjnych i ośrodków wypoczynkowych w pogodne dni ( w szczególności weekendy ), przeprowadzenie wspólnych służb/kontroli  z Strażą Rybacką, Służbą Ochrony Kolei, Strażą Leśną ( także pod kątem łamania zakazu wjazdu do lasu np. quady ) , Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacja i uczestniczenie w działaniach edukacyjno – informacyjnych związanych z bezpieczeństwem.

Najbardziej owocna, w naszej ocenie, była ostatnia i najdłuższa część spotkania, podczas której przedstawiciele poszczególnych służb i organizacji przedstawili własne doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące zabezpieczenia poprzedniego sezonu oraz plany i inicjatywy planowane do realizacji w roku bieżącym. Jesteśmy przekonani, że przedsezonowy brifing i profesjonalne przygotowanie "służb" zaowocuje  bezpiecznymi wakacjami mieszkańców powiatu kościańskiego oraz turystów.