Na targowisku o sąsiedzkiej czujności - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Na targowisku o sąsiedzkiej czujności

obraz_002Od wczesnych godzin rannych, na śmigielskim targowisku, policjanci z zespołu ds. nieletnich i patologii kościańskiej komendy ostrzegali jak nie stać się pokrzywdzonym przez domokrążców. Osoby zainteresowane prócz informacji otrzymywały specjalne magnetyczne zakładki.

Projekt zrealizowano w ramach prewencyjnego programu „Sąsiedzka Czujność”. Naszym głównym celem  było dotarcie do rodzin i  sąsiadów osób starszych i samotnych,  które najczęściej stają się podmiotem kryminalnych ataków domokrążców.  Za ich pośrednictwem pragniemy dotrzeć do zagrożonego środowiska z informacją o zagrożeniach i metodach ich neutralizacji. Zamierzaliśmy także zmobilizować rodziny i sąsiadów potencjalnych pokrzywdzonych do większej aktywności w zakresie rodzinnej/sąsiedzkiej pomocy i opieki.

 Pojawienie się mundurowych wzbudziło na śmigielskim targowisku duże zainteresowanie. Policjanci przez kilka godzin udzielali porad  prewencyjnych. Prócz ostrzeżeń  mieszkańcom Śmigla przekazywano magnetyczne zakładki, które mogą pomóc w przypadku „niechcianych odwiedzin”.  Na zakładce tej wydrukowano numery telefonów służb alarmowych  i  instytucji pomocowych oraz kilka policyjnych  porad.  Większość z 400 zakładek , ufundowanych przez Urząd Miejski w Śmiglu,  trafi jednak do najbardziej zagrożonych  przestępczością osób za pośrednictwem dzielnicowych.

 Należy przypomnieć iż, aby nie stać się pokrzywdzonym przez domokrążców o kryminalnych intencjach, nie potrzeba zapamiętywać katalogów antyprzestępczych porad. Wystarczy zastosować się do dwóch: nie wpuszczajmy obcych do domu, nie przekazujmy obcym pieniędzy.

{galeria}GALERIE/120510{/galeria}