Bezpieczeństwo prac polowych - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Bezpieczeństwo prac polowych

pracepolowe.jpgW ubiegłym roku dzieci z Celinek w gminie Wielichowo wystąpiły jako bohaterowie- statyści  w filmie nakręconym przez wielkopolskich policjantów. Treść filmu dotyczy bezpieczeństwa w okresie żniw.  Właśnie w tym okresie, dzieci pozostawione bez odpowiedniej opieki, narażone są na różne zagrożenia, niejednokrotnie najtragiczniejsze w skutkach.

Praca w rolnictwie to ciężkie i niebezpieczne zajęcie. Stanowiskiem pracy jest całe gospodarstwo: pole i zagroda. Czas pracy rolnika nie jest limitowany. Niesprzyjające  warunki atmosferyczne i inne okoliczności często wymuszają pośpiech. Ten zawsze sprzyja wypadkom. Zdarza się angażowanie do wielu prac dzieci i osób w podeszłym wieku. W gospodarstwie używa się różnorodnych narzędzi i maszyn – nie zawsze są one sprawne technicznie i nie zawsze obsługują je osoby do tego przygotowane. Wypadki przy pracy w rolnictwie zdarzają się częściej niż w innych działach gospodarki. Średnio około 300 wypadków kończy się śmiercią poszkodowanych. To tak, jakby co roku w kraju ginęła jedna przeciętnej wielkości wieś.

Pamiętajmy, że najważniejszy jest  dobry przykład. Pracując rozważnie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy chronimy nie tylko swoje życie i zdrowie, ale uczymy tych zasad własne dzieci. One uważnie nas obserwują i naśladują. Często zdarza się, że dzieci już w wieku przedszkolnym potrafią uruchamiać maszyny rolnicze. Niedopuszczalne jest żeby je obsługiwały, ponieważ przy pracach w gospodarstwie nietrudno o nieszczęście. Przyczyną tych wypadków jest brak wyobraźni, doświadczenia oraz fakt, że nie potrafią właściwie ocenić niebezpieczeństwa oraz przewidzieć skutków takich poczynań. Jak zminimalizować możliwość zaistnienia wypadku?

·         Nie zezwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych. ·         Nie pozostawiajmy małych dzieci bez opieki dorosłych. ·         Nie pozostawiajmy niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka. ·         W obejściu powinno być wydzielone miejsce, w którym dzieci mogłyby bawić się. Miejsce to winno być odgrodzone wysoką siatką od części roboczej podwórka, po którym chodzą zwierzęta i poruszają się maszyny rolnicze. ·         Nie wolno dziecku przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny rolniczej. ·         Nie prośmy dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły. ·         Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci! ·         Nie każdy, zwłaszcza osoby starsze i dzieci, powinien pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy w słomy w stogach i na poddaszach! ·         Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach! ·         W stanie nietrzeźwym nie podejmuj żadnej pracy; nie pozwalaj, by inni to czynili! ·         Nie pozwalajmy dziecku na obsługę ciągników i maszyn rolniczych 

Tu można zobaczyć film: http://www.wielkopolska.policja.gov.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2592&Itemid=77