Lato 2009 - przygotowania trwają - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Lato 2009 - przygotowania trwają

dsc_0005.jpgTradycyjnie, w Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli służb, inspekcji i organizacji zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa podczas sezonu letniego. Celem spotkania było ustalenie planu wspólnych przedsięwzięć, konsultacje i wymiana informacji.

 

 

W spotkaniu ( 29.V.) wzięli udział  m.in. przedstawiciele Powiatowej Stacji Epidemiologiczno Sanitarnej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Leśnej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie, Kościańskiej Straży Miejskiej . Naszą jednostkę reprezentowali policjanci, którzy będą bezpośrednio odpowiadać za nasze bezpieczeństwo podczas wakacji letnich 2009: Naczelnik WRD, Z – ca Naczelnika Prewencji, Kierownicy Posterunków Policji w Czempiniu, Krzywiniu i Śmiglu oraz Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Kościanie. Goście zostali powitani przez I Z-cę Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie podinsp. Leszka Majchrzaka, który wprowadził zebranych w zagadnienia zagrożeń związanych z sezonem letnim. Następnie podinsp. Romuald Chudziński przedstawił inicjatywy kościańskiej policji zaplanowane do realizacji przed i w trakcie sezonu letniego: ustalenie wszystkich miejsc i form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, dokonanie przeglądu dróg dojazdowych do ośrodków wypoczynkowych, wspólne z WOPR, PSP, SANEPID dokonanie kontroli miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży pod kątem przestrzegania procedur bezpieczeństwa, organizacja kontroli stanu technicznego autokarów przewożących letników na różnego rodzaju formy wypoczynku, dyslokacja sił i środków w rejonach ciągów komunikacyjnych i ośrodków wypoczynkowych w pogodne dni ( w szczególności weekendy ), przeprowadzenie wspólnych służb/kontroli  z Strażą Rybacka, Służbą Ochrony Kolei, Strażą Leśną ( także pod kątem łamania zakazu wjazdu do lasu np. quady ) , Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacja i uczestniczenie w działaniach edukacyjno – informacyjnych związanych z bezpieczeństwem. Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej zaproponował wspólne przeprowadzenie działań kontrolnych na akwenach wodnych powiatu kościańskiego z wykorzystaniem sprzętu pływającego PSP ( kłusownictwo, łamanie zakazów używania sprzętu motorowodnego, bezpieczeństwo kąpielisk ) Komendant Kościańskiej Straży Miejskiej  zainteresowany był organizacją wspólnych  działań prewencyjnych w rejonie kościańskich blokowisk ( picie alkoholu, wandalizm, czyny chuligańskie ). Kościańska policja zaangażuje się w realizację zaproponowanych przedsięwzięć.

dsc_0002.jpg