W trosce o nieletnich - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

W trosce o nieletnich

spotkanie_z_pedagogami_007W  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie odbyło się (3.IV.) spotkanie policjantów Zespołu ds. Nieletnich i Patologii z pedagogami ze szkół powiatu kościańskiego. W spotkaniu udział wzięli także pracownicy Ochotniczego Hufca Pracy w Kościanie oraz kuratorzy rodzinni Sądu Rejonowego w Kościanie.

Podczas spotkania asp. sztab. Maciej Matysiak przedstawił prezentację i omówił skalę przestępczości nieletnich w 2008 roku  oraz zapoznał zgromadzone gremium z procedurami obowiązującymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Po zakończonej części oficjalnej był czas na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą.

spotkanie_z_pedagogami_007