Pierwszy dzień wiosny - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Pierwszy dzień wiosny

Już jutro pierwszy dzień wiosny. Z naszych doświadczeń wynika, że nie wszyscy potrafią kulturalnie i zgodnie z prawem pożegnać zimę. Poniżej przedstawiamy kilka rad, które mamy nadzieję pomogą go spędzić bezpiecznie.

Apelujemy do pracowników i właścicieli sklepów sprzedających alkohol, żeby konsekwentnie egzekwowali przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości dotyczące sprzedaży alkoholu tylko osobom pełnoletnim. Sprzedaż alkoholu osobie nieletniej jest przestępstwem.

Ponadto apelujemy do dzieci i młodzieży, żeby tego brali czynny udział w zajęciach, które zorganizują na ten dzień szkoły.

Jednocześnie informujemy, że w tym dniu policjanci z naszej jednostki przeprowadzą działania mające na celu egzekwowanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Będziemy też pomagać młodzieży szkolnej, która przypadkiem zabłądzi i zgubi drogę do szkoły bezpiecznie do niej dotrzeć. Informujemy, że ujawnionych wagarowiczów będziemy przekazywać dyrekcji szkół do których uczęszczają.