Sprawdź numer posesji - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Sprawdź numer posesji

O tym, jak ważne jest prawidłowe oznakowanie posesji, z pewnością mogą powiedzieć ratownicy medyczni śpieszący z pomocą, strażacy jadący do pożaru, czy patrol policji jadący na interwencję. W marcu dzielnicowi na terenie całej wielkopolski będą sprawdzać czy posesje są prawidłowo oznakowane numerem porządkowym.

Ratując ludzkie życie lub mienie, cenna jest każda minuta, dlatego też prawidłowe oznakowanie tabliczką z numerem posesji znacznie ułatwia służbom ratunkowym dotarcie do osób, które pomocy potrzebują.

Dzielnicowi będą sprawdzać czy posesje w ich rejonach służbowych są prawidłowo oznakowane. W przypadku stwierdzenia braku numeru porządkowego lub jego nieczytelności, funkcjonariusz porozmawia z osobą odpowiedzialną za oznakowanie posesji i umówi się na kolejną wizytę w celu sprawdzenia, czy nieprawidłowości zostały usunięte.

Przypominamy, że brak tabliczki z oznaczeniem numeru porządkowego nieruchomości, lub jej niewłaściwy stan jest wykroczeniem zgodnie z zapisem art. 64 § 1 kodeksu wykroczeń, za które grozi grzywna w wysokości do 250zł lub kara nagany.