Kierownik Posterunku Policji w Krzywiniu - Krzywiń - KPP Kościan

Kierownik Posterunku Policji w Krzywiniu

img_1346

Kierownik Posterunku Policji w Krzywiniu asp. sztab. Sławomir Krzysztofik

Posterunek Policji w Krzywiniu, ul. Generała Dezyderego Chłapowskiego 34

tel. 519-064-853 lub stacjonarny 65 5116340 w przypadku nieobecności policjantów w posterunku tel. alarmowy 997,

e-mail: slawomir.krzysztofik@po.policja.gov.pl

 

 

 

 

Policjanci Posterunku Policji w Krzywiniu pełnią stałe  dyż. w dni powszednie w godz. 8:00 – 10:00 oraz 19:30 – 20:00, w dni wolne od pracy w godz. 19:30 – 20:00

Kierownik pełni dyżury w każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00