Rejon nr 14 - sierż. sztab. Patryk Klupczyński - Gmina Krzywiń - KPP Kościan

Gmina Krzywiń

Rejon nr 14 - sierż. sztab. Patryk Klupczyński

 

Zbęchy, Zbęchy Pole, Mościszki, Cichowo, Łagowo, Bielewo, Bieżyń, Lubiń, Żelazno, Wieszkowo, Teklimyśl, Gierłachowo, Nowy Dwór, Boża Wola, Czerwona Wieś.


Tel. 786-936-323 lub stacjonarny 65-5116-340,

e-mail: dzielnicowy.krzywin14@po.policja.gov.pl

Policjanci Posterunku Policji w Krzywiniu pełnią stałe  dyż. w dni powszednie w godz. 8:00 – 10:00 oraz 19:30 – 20:00, w dni wolne od pracy w godz. 19:30 – 20:00