Akcja ZNICZ 2016 - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Akcja ZNICZ 2016

Data publikacji 25.10.2016

lizakZbliżasię Dzień Wszystkich Świętych stąd też w ramach akcji „ZNICZ 2016” w dniachod  28-10-2016r. do 02-11-2016r. policja wprowadza do działań dodatkowe patrole funkcjonariuszy ruchu drogowego i prewencji, którzy będą czuwali nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Przypominamy, że  w tych dniach na drogach nastąpi wzrostnatężenia ruchu, wystąpią drobne utrudnienia związane z zmianami organizacjiruchu w szczególności w rejonie cmentarzy. Stąd też apelujemy oszczególną ostrożność  na drogach, jak również w trakciesprzątania grobów naszych bliskich. Pamiętajmy, że  jest to okres zdecydowanego nasileniaaktywności przestępców. 

Jak co roku przypominamy, że  Dzień WszystkichŚwiętych oraz dni poprzedzające to okres, gdy nasila się aktywność przestępców.W tym czasie policja odnotowuje zwiększoną ilość kradzieży, rozbojów, kradzieżykieszonkowych, włamań do samochodów i mieszkań, okradania nagrobków, a takżezwiększenie natężenia w ruchu drogowym. Stąd też w dniach od 28 październikabr. do 2 listopada br. w  ramach akcji „ZNICZ2016” jak co roku wprowadziła do działań dodatkowe patrole funkcjonariuszyruchu drogowego i prewencji.

Policja przypomina o kilku podstawowych zasadach, dzięki którymmożemy uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

- kiedy nie musisz korzystać z samochodu przyjdź nacmentarz pieszo;  

- kiedy jedziesz samochodem na cmentarz:

- zwróć uwagę na zmianę organizacji ruchu w rejoniecmentarzy;

- parkuj go w miejscu oświetlonym, a jeśli jest taka możliwość  na parkingu strzeżonym;

- nie pozostawiaj w samochodzie na widocznym miejscusaszetki, torebki, aparatu fotograficznego, odzieży, gdyż mogą one stać się łatwym łupem złodzieja;          

- by uniknąć kradzieży wiązanek i zniczy,  warto je zanieść na groby dopiero 1 listopada;                                                            

- w trakcie porządkowania grobów, nie pozostawiajmy naławkach torebek bez nadzoru;.

- pilnujmy swoich portfeli, saszetek, w których przenosimydokumenty osobiste i pieniądze. Warto je mieć przy sobie i w miarę możliwościkontrolować, gdyż roztargnienie i panujący ścisk w tłumie mogą spowodować, że łatwostaniemy się ofiarą kradzieży.

- wybierając się w dłuższą podróż samochodem pamiętajmy  o wcześniejszym sprawdzeniu stanu technicznegonaszego pojazdu, zapięciu pasów bezpieczeństwa, włączeniu świateł mijania orazo prawidłowym przewożeniu dzieci w fotelikach. Gdy trasa jest długa niezapominajmy o przerwach w podróży;

- pamiętajmy, żedobrze jest wykazać zdrowy rozsądek już dzień przed wyjazdem. Nie wsiadajmy zakółkiem będąc zmęczonym,  pod wpływemjakiejkolwiek ilości alkoholu bądź innego środka odurzającego;

- przed wyjazdem  pomyślmyo odpowiednim zabezpieczeniu własnego mieszkania. Można poprosić zaufanegosąsiada by pod nasza nieobecność doglądał naszego dobytku.

Informujemy, że w tym czasie  jedynym planowanym utrudnieniem w ruchudrogowym na terenie działania KPP w Kościanie będzie zamknięty ruch w trakcieprocesji żałobnej w godz. od 14.00 do 16.30 w rejonie cmentarzy. Procesja odbywać siębędzie na całej szerokości jezdni. Wyłączonezostaną z ruchu na czas trwania procesji ul. Bączkowskiego na odcinku odskrzyżowania z ul. Marcinkowskiego do skrzyżowania z Al. Koszewskiego i od Pl.Krimpen do skrzyżowania  z  ul.  W. Maya.  W tych miejscach policjanci będą kierowaćruchem drogowym.   

Apelujemy o bezwzględne podporządkowanie się poleceniompolicjantów kierujących ruchem, o dostosowanie prędkości jazdy do panującychwarunków drogowych, parkowanie w miejscach wyznaczonych oraz o używanieelementów odblaskowych przez pieszych – co znacznie poprawia poziom ichbezpieczeństwa – szczególnie przez pieszych poruszających się po zmierzchu,poza terenem zabudowanych – co jest prawnym obowiązkiem.