Komendant Powiatowy Policji w Kościanie odszedł na emeryturę. - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Powiatowy Policji w Kościanie odszedł na emeryturę.

Data publikacji 10.06.2016

dscn3156Dzisiaj w sali konferencyjnej budynku Komendy Powiatowej w Kościanie w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Tomasza Trawińskiego  odbyła się uroczystość zdania stanowiska Komendanta Powiatowego Policji Kościanie. Dotychczasowy Komendant jednostki insp. Henryk Kasiński po wieloletniej służbie odszedł na zasłużoną emeryturę

Dzisiaj o godz. 15.00 w kościańskiej Komendzie odbyła się szczególna uroczystość. Dzisiejsza uroczysta zbiórka odbyła się z okazji zdania stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie. Dotychczasowy Komendant jednostki insp. Henryk Kasiński po ponad 30 letniej służbie, odszedł na zasłużoną emeryturę.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Kościański Bernard Turski, Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga, Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń – Jacek Nowak, Burmistrz Śmigla  Małgorzata Adamczak, Z-ca Wójta Gminy Kościan Mirosław Duda, Prezes  Sądu Rejonowego w Kościanie Joanna Nyczka, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kościanie Marzena Tylińska, Komendant Powiatowy PSP w Kościanie st. bryg. Jarosław Tomaszewski, Redaktor Naczelny „Gazety Kościańskiej” Jerzy Wizerkaniuk,  kadra kierownicza jednostki oraz policjanci i pracownicy cywilni.

Tradycją jest, że przebieg tego wydarzenia zgodnie z ceremoniałem policyjnym ma uroczysty charakter. Spotkanie rozpoczęto od złożenia meldunku dowódcy uroczystości podins. Romualda Chudzińskiego, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu insp. Tomaszowi Trawińskiemu.  Następnie głos zabrał  Komendant Powiatowy Policji w Kościanie insp. Henryk Kasiński, który powitał wszystkich zebranych gości. Po jego wystąpieniu został odczytany rozkaz personalny o zdaniu  stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie przez Z-ce Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu podinsp. Michała Kominowskiego. Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu inspi. Tomasz Trawiński oraz Starosta Kościański Bernard Turski, którzy złożyli serdeczne podziękowania za wieloletnią służbę odchodzącemu na zasłużoną emeryturę insp. Henrykowi Kasińskiemu. Na koniec insp. Henryk Kasiński podziękował wszystkim zebranym za udział w jego pożegnaniu.   

Zdający stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie insp. Henryk Kasiński służbę rozpoczął w 1985 roku. Od jej początku był związany z KPP w Kościanie. W tutejszej komendzie przeszedł wszystkie szczeble policyjnych stanowisk. W 2008 roku Komendant Wojewódzki w Poznaniu powołał go na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie, po czym od 2014 roku ponownie objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie.  Dzisiaj po ponad 30 latach służby w mundurze pożegnał się ze swoimi współpracownikami.

{galeria}GALERIE/Pozegnanie komendanta{/galeria}