Pomyśl zanim wyślesz - Poznaj zło/Porady prewencyjne - KPP Kościan

Poznaj zło/Porady prewencyjne

Pomyśl zanim wyślesz

Rozwój Internetu umożliwia nam szybkie przesyłanie różnego rodzaju plików, od tekstu, poprzez zdjęcia, aż po pliki filmowe. W kilka sekund osoba na drugim końcu świata może zobaczyć nasze zdjęcia czy filmik z wakacji. Czasami wysyłamy różnego rodzaju osobiste pliki osobom, które mogą je dalej rozpowszechnić bez naszej wiedzy, czy wręcz mimo naszego sprzeciwu.

Niestety nieumiejętne korzystanie z sieci, bądź tez czasami łatwowierność wobec osób poznanych w sieci może rodzić szereg problemów. Należy być ostrożnym podczas zawierania nowych znajomości. Sygnał ostrzegawczy powinien się włączyć, gdy osoba poznana w sieci prosi nas o wysłanie swoich zdjęć czy filmików na których jesteśmy głównymi bohaterami. Należy się zastanowić, czy warto wysyłać komuś swoje  bardzo prywatne zdjęcia bądź też filmy.  Oczywiście każdy decyduje sam o sobie, jednakże nasze pochopne decyzje mogą być źródłem licznych kłopotów.

Zwłaszcza młodzież łatwo ulega wpływom otoczenia, stara się zaimponować rówieśnikom. Apelujemy do rodziców, żeby rozmawiali z dziećmi na temat odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Raz wysłane zdjęcie lub film do osoby, której nie znajmy zbyt dobrze, może spowodować, że dziecko stanie się obiektem ataków lub drwin ze strony rówieśników.

Odnotowujemy przypadki, gdzie do komendy zgłaszają się zaniepokojeni rodzice, informując nas, że uczniowie ze szkoły do której uczęszcza ich dziecko są w posiadaniu zdjęć córki lub syna w różnych sytuacjach. Jak się później okazuje zdjęcia takie dziecko wysyłało komuś z własnej woli, bądź na czyjąś prośbę.

Policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii w bieżącym roku prowadzili jedną sprawę z Rozdziału Kodeksu Karnego dotyczącego Przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. W 2016r.  w tutejszej jednostce prowadzone były trzy sprawy z tego rozdziału. Każdorazowo zabrane materiały zostały przesłane do Sądu Rodzinnego, gdy sprawcą czynu zabronionego była osoba nieletnia.