Policyjna akcja  prędkość . - Konkursy, akcje, inicjatywy - KPP Kościan

Konkursy, akcje, inicjatywy

Policyjna akcja  prędkość .

rad.steKościańscy policjanci z Wydziału Ruchu drogowego  na drogach powiatu kościańskiego przeprowadzili akcje „ prędkość”, której celem było m.in.  ujawnienie i represjonowanie wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości. W działaniach tych brało udział 8 policjantów . Bilans tych działań to 70 mandatów karny w kwocie od 100 do 500 złotych

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatu kościańskiego w dniu 20-04-2012 roku policjanci kościańskiej drogówki przeprowadzili na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, działania skierowane w stosunku do kierowców pojazdów mechanicznych przekraczających dozwoloną  prędkość. W akcji tej skontrolowano  96 pojazdów. Ujawniono 70 przekroczeń prędkości za które kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości od 100 do 500  złotych. Ponadto zatrzymano 5 dowodów rejestracyjnych z uwag na zły stan techniczny pojazdów.