Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym we wrześniu 2016 roku - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym we wrześniu 2016 roku

Inruchopolicjaformacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu kościańskiego we wrześniu 2016 roku

We wrześniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 11 wypadków drogowych oraz 49 kolizji drogowych /w wypadkach 19 osób zostało rannych/.

STAN BEZPIECZEÑSTWA

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

9

10

11

Od początku roku

79

78

85

 

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

42

49

46

Od początku roku

347

369

438

 

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

13

19

12

Od początku roku

106

96

105

 

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

0

1

Od początku roku

3

7

4

  PRZYCZYNY

            Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych we wrześniu br. to:

 

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 8 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 11 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 6 zdarzeń

 MIEJSCA ZAGROŻONE

            Najwięcej wypadków drogowych tj. 5 zaistniało na terenie miasta i gminy Kościan.  Geografia zaistniałych zdarzeń drogowych nie pozwala na wyciągniecie wniosków dotyczących miejsc niebezpiecznych.

 NIETRZEŹWI KIEROWCY

            We wrześniu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 13 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 15 nietrzeźwych rowerzystów.

 SPRAWCY

            We wrześniu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 32 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 5 zdarzeń, kierujący ciągnikiem rolniczym 1 zdarzenie, motorowerem 2 zdarzenia i rowerem 3 zdarzenia. Piesi uczestnicy ruchu drogowego nie spowodowali żadnego zdarzenia drogowego.

 OFIARY

            We wrześniu br. ofiarami wypadków drogowych było 11 użytkowników samochodów  i 2 pieszych.