Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w lutym 2016 roku - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w lutym 2016 roku

Inruchopolicjaformacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu kościańskiego w lutym 2016 roku

W lutym bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 9 wypadków drogowych oraz 46 kolizji drogowych /w wypadkach 14 osób zostało rannych/.

STAN BEZPIECZEÑSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

3

8

9

Od początku roku

14

13

15

 

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

37

39

46

Od początku roku

78

84

83

 

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

7

9

14

Od początku roku

26

14

21

 

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

2

1

0

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w lutym br. to:

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 11 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 9 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 4 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE

Najwięcej zdarzeń drogowych tj. 26 zaistniało na terenie miasta Kościana (w tym 4 wypadki i 22 kolizje). Na głównym ciągu komunikacyjnym powiatu tj. drodze krajowej nr 5 doszło do 1 wypadku i 4 kolizji. Geografia zaistniałych zdarzeń drogowych nie pozwala na wyciągniecie wniosków dotyczących miejsc niebezpiecznych. 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W lutym br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 10 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 5 nietrzeźwych rowerzystów. Nietrzeźwy kierujący był sprawcą 1 kolizji drogowej.

SPRAWCY

W lutym br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 34 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 6 zdarzeń, a kierujący pojazdem wolnobieżnym 1 zdarzenia. Piesi uczestnicy ruchu drogowego nie spowodowali żadnego zdarzenia drogowe.

OFIARY

W lutym br. ofiarami wypadków drogowych było 7 użytkowników samochodów osobowych,  3 rowerzystów, 1 motorowerzysta i 3 pieszych.