KONTROLE AUTOKARÓW - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

KONTROLE AUTOKARÓW

autobus

W związku z licznymi prośbami (na tzw. ostatnią chwilę) związanymi z  przeprowadzeniem kontroli autobusów przewożących uczestników wycieczek i kolonii Komenda Powiatowa Policji w Kościanie prosi o stosowanie się do niżej podanych zasad zgłaszania autobusu do kontroli.

 

 

Kontrolę autobusu można zgłaszać w następujący sposób:

-    osobiście w KPP w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 31

-    telefonicznie 65 5116200 w godz. 7.30 – 15.30

z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem. 

        W celu zapobieżenia zbędnemu oczekiwaniu przez uczestników wycieczki na zakończenie kontroli przed jej zgłoszeniem należy uzgodnić z organizatorem wycieczki i przewoźnikiem, aby autobus został podstawiony na miejsce kontroli co najmniej 30 minut przed planowaną godzina wyjazdu. Przy zgłoszeniu oprócz podania daty, godziny i miejsca przyjazdu autobusu należy podać telefon kontaktowy do organizatora lub kierownika wycieczki.

          Jednocześnie informuję, że kontrole są przeprowadzane przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego w miarę możliwości organizacyjnych i wykonywanych w tym czasie zadań służbowych.