Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w lipcu 2014r. - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w lipcu 2014r.

Informacja o stanie beruchopolicjazpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu kościańskiego w lipcu 2014r

 


 

 

W lipcu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 9 wypadków drogowych oraz 39 kolizji drogowych /w wypadkach 9 osób zostało rannych/.

 

STAN BEZPIECZEÑSTWA

Liczba wypadków drogowych

2012

2013

2014

W bieżącym miesiącu

18

12

9

Od początku roku

61

55

62

 

Liczba kolizji drogowych

2012

2013

2014

W bieżącym miesiącu

44

39

39

Od początku roku

291

285

261

 

Ilość osób rannych

2012

2013

2014

W bieżącym miesiącu

25

14

9

Od początku roku

77

63

83

 

Ilość osób zabitych

2012

2013

2014

W bieżącym miesiącu

1

0

0

Od początku roku

3

3

3

 

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w lipcu br. to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 10 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 7 zdarzeń

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Najwięcej wypadków drogowych tj. 6 zaistniało na terenie miasta i gminy Kościana.  Geografia zaistniałych zdarzeń drogowych nie pozwala na wyciągniecie wniosków dotyczących miejsc niebezpiecznych.

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W lipcu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 18 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 22 nietrzeźwych rowerzystów. Nietrzeźwi kierujący doprowadzili do 1 zdarzeń drogowych (kolizja).

 

SPRAWCY

W lipcu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 28 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 4 zdarzenia, rowerzyści 1 zdarzenie i motorowerzyści 2 zdarzenie. Piesi uczestnicy ruchu drogowego nie spowodowali żadnego zdarzenia drogowego.

OFIARY

W lipcu br. ofiarami wypadków drogowych było 2 użytkowników samochodów osobowych, 3 pieszych, 2 rowerzystów, 1 motocyklista i 1 motorowerzysta.