Zmiany w przepisach ruchu drogowego - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

czapa.jpg30 października 2010 roku została opublikowana Ustawa z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustawy z 2010 Nr 225, poz. 1466). Większość zawartych w tym akcie prawnym zmian  zacznie obowiązywać od dnia 01 stycznia 2011 roku.

 

Jedną z nowości, której domagała się i oczekiwała część z kierowców, jest zmiana maksymalnych prędkości jazdy, z którą mogą poruszać się kierujący samochodami osobowymi, motocyklami oraz innymi pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na autostradach i drogach ekspresowych dwujezdniowych. Limity te zwiększono o 10 km/h. Na zmiany te wpływ miały także  zapewnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o stanie technicznym  dróg  pozwalającym na bezpieczne poruszanie się nimi z większą prędkością, bez wpływu na komfort i  przede wszystkim bezpieczeństwo jazdy.

Zatem od 1 stycznia 2011 roku, dopuszczalne prędkości jazdy obowiązujące naszych  drogach przedstawiać się będą następująco:

Dla pojazdów lub zespołów pojazdów: w strefie zamieszkania - 20 km/h,  obszar zabudowany:  w godz. 05:00 - 23:00 - 50 km/h,  w godz. 23:00 - 05:00 - 60 km/h.

Samochody osobowe, motocykle i samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony:  autostrada - 140 km/h, (zmiana - było 130 km/h)  droga ekspresowa dwujezdniowa - 120 km/h, (zmiana - było 110 km/h) , droga ekspresowa jednojezdniowa oraz droga dwujezdniowa co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 100 km/h, na pozostałych drogach - 90 km/h. Pozostałe maksymalne prędkości jazdy, dla innych pojazdów i zespołów pojazdów nie ulegają zmianie. Jak łatwo zauważyć zmiany nie dotyczą dróg znajdujących się na terenie naszego powiatu.

Pamiętajmy jednak, że o rozróżnieniu prędkości administracyjnie dopuszczalnej od prędkości bezpiecznej. Kierujący jest zobowiązany do dostosowania prędkość jazdy w pierwszej kolejności do panujących na drodze warunków a nie „nakazanego limitu.” Uwzględniać przy tym musi warunki atmosferyczne, natężenie ruchu, stan nawierzchni drogi, rzeźbę terenu, stan techniczny pojazdu, wielkość i rodzaj przewożonego ładunku , a także wiele innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo, także podczas hamowania. Przypomnijmy jeszcze, że samochód jadący z prędkością 90 km/h, w ciągu 1 sekundy przejeżdża aż 25 metrów, Całkowita droga zatrzymania jadącego z taką prędkością samochodu osobowego, na suchej nawierzchni jezdni  to ponad 70 metrów; na nawierzchni mokrej - to blisko 90 metrów, a na śliskiej, np. podczas ulewnego deszczu - to aż 140 metrów.

Istotną zmianą, z punktu widzenia sankcjonowania „pospiesznych”  jest konieczność uwzględniania przy pomiarach: prędkości błędów prędkościomierzy montowanych w pojazdach oraz błędów kierujących w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości jazdy. Tolerancja w tym zakresie wynosi 10 km/h. Niektórzy kierujący już zacierają ręce, gdyż „legalnie” będą mogli poruszać się po autostradzie z prędkością nawet 150 km/h.

Inna ze zmian dotyczy wydłużenia czasu, w którym za wykroczenie zarejestrowane urządzeniami technicznymi, np. przy użyciu foto-radaru, możliwe jest nałożenie grzywny w postaci mandatu karnego. Ustawodawca okres ten wydłużył z 30 do 180 dni. To udogodnienie, wbrew pozorom,  korzystne dla każdej „ze stron radaru”. Nam z pewnością ułatwi pracę, niezdyscyplinowanym kierowcom oszczędzi wizyt w sądzie.