Uwaga - ograniczona widoczność - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

Uwaga - ograniczona widoczność

akcja_030.jpgOstatnie dni przypomniały nam, że jesień na drodze to przede wszystkim zmieniające się warunki jazdy. Jeden z najczęstszych problemów to ograniczona widoczność spowodowana mgłami i opadami atmosferycznymi. Nie wszyscy pamiętają jakie obowiązki nakłada prawo  na kierujących  pojazdami  w takich warunkach.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym w oddziale 8 czytamy :

Art. 30. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:
1)  kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:
a)  włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,
b)  poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;
2)   kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany:
a)  włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,
b)  korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.
2. Obowiązek używania świateł, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.
3. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m.
W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

Nie stosujący się  do tych przepisów  kierowca może zostać ukarany mandatem karnym:
art. 30 ust. 1 pkt. 1 lit. a lub pkt 2 lit. a – mandat karny w wysokości 200 zł
art. 30 ust. 1 pkt. 2 lit. b – mandat karny w wysokości 100 zł
art. 30 ust. 1 pkt. 3 – mandat karny w wysokości 100 zł