Badanie techniczne motorowerów - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

Badanie techniczne motorowerów

model7.jpgOd dnia 22.09.2010 roku zaczną obowiązywać przepisy dot. m.in. badań technicznych motorowerów. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe uregulowania prawne dot. badań technicznych motorowerów.

 

 

Art.81.1.(Ustawy Prawo o ruchu drogowym) Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

 

Art.81. 7.Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

 

 WAŻNE INFORMACJE:  Kierowanie motorowerem bez aktualnych badań technicznych skutkować może zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego motoroweru i wycofaniem go z eksploatacji do czasu poddania motoroweru badaniom technicznym. W razie uczestniczenia w zdarzeniu drogowym motorowerem bez aktualnych badań technicznych, należy liczyć się z odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.