Zmiany w przepisach - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

Zmiany w przepisach

temida.pngPrzypominamy,  że z dniem 1 lipca 2010 roku w życie wchodzą art. 1 pkt 1, 6, 8 i 9 Ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku zmieniającej ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.  

 

W perspektywie najbardziej dokuczliwych, naszym zdaniem, problemów ustawodawca zdecydował się na następujące rozwiązania ( uproszczony wyciąg):  Sąd obligatoryjnie orzeka (do tej pory była to dyspozycja fakultatywna „mógł orzec”) zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze wobec osoby,  która spowodowała katastrofę lub wypadek komunikacyjny, której następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu jeżeli sprawca znajdował się w  stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

Wprowadzono dodatkową kwalifikację prawną dla nietrzeźwych kierowców pojazdów mechanicznych tzw. recydywistów.   Przewiduje się, że osobom wcześniej skazanym za prowadzenie pojazdu w takim stanie, które ponownie dopuszczą się tego występku,  grozić będzie kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Taka sama kara grozi osobom, które prowadzić będą pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo ( np. po pięciu latach wyrok – jako występek - uległ zatarciu ale obowiązuje zakaz orzeczony np. na 7 czy 10 lat ).  Do tej pory nietrzeźwym kierującym  po każdej recydywie  groziła zawsze  kara do 2 lata pozbawienia wolności.

Powyższe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

Tekst USTAWY  z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.(1)) znajdziesz tutaj: http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/ruchdrogowy/index.php?option=com_content&task=view&id=147&Itemid=34