Zapraszamy na rajd rowerowy - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

Zapraszamy na rajd rowerowy

w.a.jpgZapraszamy na sobotni rajd rowerowy, którego współorganizatorem jest także kościańska „lotna”.  Wszystko wskazuje na to , że uczestnikom sprzyjać będzie piękna pogoda a organizatorzy jak zawsze przygotowali  moc atrakcji. Przeczytaj regulamin i wsiadaj na rower…

 

 

Regulamin Rajdu Rowerowego - 16.05.2009

Zapraszają: Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym „STOP ŚMIERCI” w Kościanie, Stowarzyszenie – Grupa Rowerowa Jana Pawła II, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, Komenda Powiatowa Policji w Kościanie Cele Rajdu:
-poznanie walorów krajoznawczo - turystycznych powiatu kościańskiego
-popularyzacja turystyki rowerowej jako jednej z form czynnego wypoczynku
-popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na rowerze
-popularyzacja zasad udzielania pierwszej pomocy

Termin: 16.05.2009 r.

Miejsce zbiórki: Plac Niezłomnych – Kościan przy pomniku Jana Pawła II od strony Sądu Rejonowego – godzina 10.30

Miejsce zakończenia: Boiska szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, ul. Wielichowska 43a – godzina 16.00

Uczestnictwo: Rajd ma charakter otwarty w którym mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie posiadające co najmniej kartę rowerową. Osoby niepełnoletnie nie posiadające karty rowerowej mogą brać udział w rajdzie rowerowym tylko pod opieką osoby dorosłej. Wszystkie osoby uczestniczące w rajdzie winny dysponować sprawnym technicznie rowerem.

Harmonogram rajdu:

I Etap
Start – godzina 11.00 – przejazd Kościan- Pl. Niezłomnych – Targowa – Dembowskiego – Pl. Wolności – Kilińskiego – Pl. Paderewskiego – Piaskowa – Wielichowska – Pelikan – Kokorzyn – drogi gruntowo-leśne – dojazd do Wigwamu w Krzanie

Od godz. 11.45 do godz. 13.30 – imprezy towarzyszące na terenie Wigwamu

Przejazd powrotny – start – godz. 13.30 - Krzan – drogi leśno-gruntowe – Kokorzyn – Pelikan – Kościan ul. Wielichowska – wjazd na teren ZSP w Kościanie

II Etap
Od godz. 14.15 do godz. 16.00 – imprezy towarzyszące na terenie ZSP w Kościanie ul. Wielichowska 43a

Organizatorzy zapewniają:
-tradycyjną grochówkę,
-pieczenie kiełbasek przy ognisku
-nagrody dla zwycięzców konkursów,
-dużo wrażeń i świeżego powietrza.

Uczestnicy mają obowiązek:
-poruszać się rowerem wyposażonym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg rajdu,
-ubezpieczyć się we własnym zakresie na czas trwania rajdu,
-przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy rajdu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim i na odwrót.
2. Impreza odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatorów:
Stowarzyszenie „STOP ŚMIERCI” – Krzysztof Klóskowski
Grupa Rowerowa Jana Pawła II – Elżbieta Bączyk
ZSP w Kościanie – Tomasz Dąbrowski
KPP w Kościanie – Romuald Stelmaszyk

ORGANIZATORZY
Regulamin rajdu rowerowego Kościan-Kotusz maj 2009


1.    Rajd Rowerowy odbywa się w dniu 16.05.2009 Kościan-Kotusz-Kościan
2.    Udział w Rajdzie Rowerowym może wziąć każdy kto potrafi jeździć rowerem. Dzieci nie posiadające karty rowerowej wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy dzieci posiadają kartę rowerową, lub czy mają pełnoletniego opiekuna.
4.    Podczas przejazdu ulicami Kościana obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających- organizator ma prawo wezwać policje w celu przebadania uczestników alkomatem.
5.    Na trasie przejazdu rowerzyści mają obowiązek zachować ostrożność w poruszaniu się na rowerach. Obowiązuje zakaz wjazdu na chodniki, jazdy na jednym kole, oraz zakaz innych wyczynów kaskaderskich.
6.    Rowerzyści podczas przejazdu wyznaczoną trasą rajdu poruszają się w kolumnie przy zamkniętym ruchu drogowym. Obowiązuje zakaz wyprzedzania samochodu, który będzie pilotował całą kolumnę.
7.    Trasę rajdu należy pokonać ściśle według zaleceń organizatora.
8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rajdu oraz za uszkodzenia lub zagubienie rowerów i innych cennych przedmiotów.
9.    Uczestnicy rajdu którzy zgłoszą swe uczestnictwo mają obowiązek przestrzegania regulaminu, który zostanie przedstawiony w szkołach oraz będzie dostępny w Internecie na stronie www.koscian.net.
10.    Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13.05.2009 pod nr tel. 693380657 lub drogą elektroniczna eli_kwiaty@tlen.pl . Zapisów można tez dokonać przed rajdem u Pani Elżbiety Bączyk.
11.    Rajd rozpoczyna się dnia 16.05.2009 o godz. 11.00. Zbiórka przy pomniku Jana Pawła II o godz. 10:30.
Wszyscy zgłoszeni uczestnicy mają obowiązek wstawienia się na start do tej godziny.
12.    Nad bezpieczeństwem rajdu będą czuwać Służby porządkowe w kamizelkach koloru żółtego z napisem oraz służby medyczne w kamizelkach koloru żółtego z napisem „Ratownik” lub „Ratownik Drogowy” wyposażeni w apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz Straż Pożarna (OSP Kościan) i osoby ze stowarzyszenia Grupa Rowerowa JP II
13.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany niektórych odcinków rajdu w przypadkach uzasadnionych ( warunki atmosferyczne)
14.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie rajdu.
15.    Osoby biorące udział w rajdzie są zobowiązane do przestrzegania poleceń służby porządkowej
16.    Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
17.    W czasie zawodów na torze rowerowym w Kotuszu wszyscy uczestnicy mają obowiązek przebywania za taśmą.