Modernizacje i bezpieczeństwo - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

Modernizacje i bezpieczeństwo

znak_b_1.jpgZmiany organizacji ruchu zawsze generują potencjalne zagrożenie komunikacyjne. W związku modernizacjami ulic  realizowanymi i planowanymi do realizacji na terenie miasta Kościana planujemy szczególnie monitorować miejsca, które naszym zdaniem stanowić mogą niebezpieczne „punkty zapalne”. 

Pierwsze nasze  interwencje związane były z kompletnym ignorowaniem przez pieszych nakazu przejścia drugą strona ulicy w rejonie mostu na ul. Piłsudskiego. Wszystkie zmiany są w sposób widoczny oznakowane a nagłe wtargnięcie na jezdnię lub przechodzenie przez most jezdnią jest bardzo niebezpieczne. Będziemy konsekwentnie reagować na wykroczenia, dyscyplinować ignorantów, egzekwować przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Słowem czuwać nad bezpieczeństwem. Nie planujemy – z wyjątkiem doraźnych nadzwyczajnych powodów – ręcznego regulowania ruchem. Specyfika centrum naszego miasta nie daje nam właściwie żadnych możliwości manewru w zakresie udrażniania ruchu. Dlatego apelujemy aby rozważyć konieczność użycia pojazdu „na przejażdżkę” do centrum lub zaplanowanie alternatywnych – omijających remonty – tras przejazdu. Jak zawsze apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, koncentracji (bieżące zmiany oznakowania robót i objazdów ) ale także o wzajemną wyrozumiałości i tzw. kulturę jazdy.  

 

n_2856_1