Podsumowanie działań NURD - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

Podsumowanie działań NURD

Poniżej przedstawiamy podsumowanie działań ukierunkowanych na Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego.

 

 

 

Podusmowanie trzech dni działań NURD na terenie powiatu kościańskiego.

 

 

  28.06.2017r 29.06.2017r 30.06.2017r RAZEM
Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań
Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach 7 3 8 8 7 3 22 14
Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach 1   1       2 0
Liczba legitymowanych osób - ogółem 41 16 35 35 48 15 124 66
Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie: 39 16 21 21 33 12 93 49
W tym samochodów osobowych 33 12 19 19 29 11 81 42
amochodów ciężarowych             0 0
busów             0 0
autokarów 2 1 3 3 1 1 6 5
motocykli         1   1 0
motorowerów 1           1 0
Liczba ujawnionych: wykroczeń - ogółem 32 8 30 30 33 12 95 50
przestępstw z art. 178a§1 k.k.             0 0
innych przestępstw         1   1 0
wykroczeń z art. 87§1 k.w.             0 0
wykroczeń z art. 87§2 k.w.             0 0
wykroczeń z art. 87§1a k.w.             0 0
Liczba nałożonych mandatów karnych z tytułu: ujawnionych wykroczeń ogółem – liczba 25 7 24 24 27 12 76 43
nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszy/rower 4 2 1 1 13 5 18 8
nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – liczba 1           1 0
nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście – liczba 1           1 0
wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych – liczba             0 0
za przekroczenie prędkości jazdy w obrębie przejść dla pieszych 2 1 3 3 13 5 18 9
nieprawidłowe zachowanie pieszych - ogółem 8 2 14 14 12 7 34 23
przekraczanie jezdni w nieprawidłowy sposób - liczba             0 0
przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych - liczba 6 2 12 12 12 7 30 21
nieprawidłowe zachowanie rowerzystów - ogółem 2   1 1 1   4 1
jazda rowerem wzdłuż po chodniku - liczba     1 1 1   2 1
jazda rowerem po przejściu dla pieszych - liczba             0 0
Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie             0 0
Liczba zastosowanych pouczeń             0 0
Zatrzymane dokumenty prawa jazdy (ogółem)             0 0
prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym             0 0
dowody rejestracyjne 1       1   2 0