Bezpieczeństwo ludzi młodych - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Bezpieczeństwo ludzi młodych

dscn2418Dzisiaj w sali konferencyjnej przy Zespole Hotelowo-Gastronomicznym „Niedźwiedź” w miejscowości Nowy Dębiec odbyła się debata społeczna, której tematem przewodnim było „Bezpieczeństwo ludzi młodych”. Organizatorem debaty był Komendant Powiatowy Policji w Kościanie podinsp. Henryk Kasiński.

Jak co roku do udziału w debacie Komendant Powiatowy Policji w Kościanie insp. Henryk Kasiński  zaprosił przedstawicieli władz samorządowych, sądu, pedagogów i psychologów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz  różnych instytucji z pow. kościańskiego.

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Kościanie  od uroczystego powitania zaproszonych gości oraz  przedstawienia przebiegu debaty. Po Komendancie głos zabrał Starosta Kościański Bernard Turski, który omówił problem dopalaczy wśród młodzieży. W swoim wystąpieniu wspomniał, że jeżeli młodzież wyjdzie z inicjatywą i pomysłem to łatwiej będzie przeciwdziałać temu problemowi.  Następnie mł. asp. Izabela Czerwińska policjantka z Zespołu ds. Nieletnich przedstawiła realizowane działania profilaktyczne oraz przedsięwzięcia organizowane w ostatnich latach przez Policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodych ludzi. Po jej wystąpieniu uczestnicy debaty mieli okazję  obejrzeć film ukazujący, jak należy postępować w przypadku wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej. Projekcja filmu została poprzedzona wypowiedzią Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Mateusza Marszewskiego, który odniósł się m.in. do obecnie panującego zagrożenia terrorystycznego. Po projekcji filmu głos zabrali Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Kościanie Pan Piotr Zielonka i Powiatowy Koordynator działań profilaktycznych PaT „Profilaktyk a Ty”, pedagog Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie – Elżbieta Kwaśna. W swoich wystąpieniach kolejno omówili nowe substancje psychoaktywne, rolę i zadania  Państwowej Inspekcji Sanitarnej w działaniach profilaktycznych i nadzorczych  oraz  dotychczas przeprowadzone działania w ramach programu PaT. 

Po zakończeniu kolejnych bloków tematycznych był czas na dyskusję i wyrażanie swoich opinii dotyczących poruszanego problemu. Każdy uczestnik debaty mógł się wypowiedzieć i przedstawić swoje spostrzeżenia i komentarze.  Jesteśmy przekonani, że spotkania w takim gronie pozwalają wypracować wspólny tor działań w celu poprawy bezpieczeństwa ludzi młodych na terenie placówek oświatowych i nie tylko.

 {galeria}GALERIE/DEBATA04.12.2015{/galeria}