"Dopalacze niszczą życie" - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

"Dopalacze niszczą życie"

dopalacze1

4 września 2015 roku na terenie całego województwa wielkopolskiego odbyła się inauguracja programu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pn. „Dopalacze niszczą życie”. W każdym mieście zaprezentowano film Ostrowskiej Grupy PaT „Uzależnieni od Teatru” wyraziście ukazujący zło i tragedie ludzkie po zetknięciu z dopalaczami.

 

 

Na terenie naszego powiatu przedsięwzięcie zorganizowano przy współpracy z Kościańskim Ośrodkiem Kultury, Stacją Sanitarno-epidemiologiczną w Kościanie oraz Strażą Miejską w Kościanie. Do Kościańskiego Ośrodka Kultury przybyło około 400 uczniów kościańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Działania w ramach programu „Dopalacze niszczą życie” będą również realizowane we wszystkich gminach naszego powiatu.

Wielkopolski program profilaktyczny Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu „Dopalacze niszczą życie” to program skierowany przede wszystkim do młodzieży, by chronić ją przed zgubnymi skutkami jednej z najgorszych plag współczesnego społeczeństwa, jakimi są dopalacze. Żeby walka ta była skuteczna w programie współdziałać będzie wiele podmiotów i grup społecznych. Są to przede wszystkim pedagodzy i psychologowie placówek oświatowych, rodzice, pracownicy służby zdrowia, a także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt pod nazwą „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”.

Nowy program będzie realizowany m. in. poprzez organizowanie spotkań z młodzieżą, włączanie młodych ludzi w twórczą profilaktykę rówieśniczą, w tym także z udziałem grup PaT. Inicjatorzy projektu przewidują przeprowadzenie w szkołach konkursów dotyczących szkodliwego wpływu dopalaczy i narkotyków, dzięki czemu to właśnie sama młodzież promować będzie modę na życie wolne od uzależnień. Program ma także na celu przekazanie wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz wskazanie sposobów zapobiegania istniejącym  zagrożeniom.

 

 

dopalacze3

 

 

 

dopalacze2