Sprawdź numer posesji - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Sprawdź numer posesji

numerW maju i czerwcu na terenie całej wielkopolski dzielnicowi będą w trakcie służby sprawdzać czy posesje są oznaczone prawidło numerem umieszczonym w widocznym miejscu.

 

 

Również dzielnicowi na terenie powiatu kościańskiego w trakcie obchodu w swoim rejonie będą przypominać osobom, które zapomniały oznaczyć swoją posesję czy też budynek numerem o tym obowiązku. Prawidłowe oznakowanie posesji ma bardzo duży wpływ na dotarcie na miejsce służb ratunkowych np. pogotowia ratunkowego. Często zdarza się, że pogotowie czy policja szuka posesji przez kilka minut ponieważ właściciel czy też administrator nie dopełnił obowiązku umieszczenia numeru. W przypadku ratowania życia i zdrowia ludzkiego każda minuta ma znaczenie. Przypominamy, że numer ma być widoczny również w nocy.

Dlatego też dzielnicowi w maju zapukają do drzwi osób, które nie oznakowały posesji i przypomną o tym obowiązku. Natomiast w czerwcu funkcjonariusze będą sprawdz czy brak w oznaczeniu został uzupełniony. Jeśli osoba odpowiedzialna za oznaczenie nie uzupełni braków, to w takim przypadku wizyta dzielnicowego może zakończyć się postępowaniem mandatowym. Poniżej przedstawimy artykuł z kodeksu wykroczeń, który mówi o konsekwencjach braku oznakowania posesji.  

art. 64 § 1 Kodeksu Wykroczeń mówi, że kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

§ 2 tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.