Wakacyjne porady dla wszystkich - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Wakacyjne porady dla wszystkich

clip_image001W związku  z okresem letnich wakacji   podjęto szereg działań profilaktycznych i prewencyjnych przez policje i inne instytucje państwowe zmierzające do  zapewnienia bezpiecznego wypoczynku.  Okres ten to czas    beztroskiej zabawy i wypoczynku dla młodzieży.  Często pod wpływem grupy rówieśniczej dochodzi do pierwszego konfliktu z prawem. Wypoczywając zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i czyhającym niebezpieczeństwie. Stąd też warto zapoznać się z radami opracowanymi przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu . 

http://wzk.poznan.uw.gov.pl

Wszystkim wypoczywającym życzmy miłego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu. Jeśli zorganizowane grupy np. kolonie, szkoły mają jakiekolwiek pytania, lub chcą przeprowadzić spotkanie o tematyce związanej z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, prosimy o kontakt telefoniczny z policjantami Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP w Kościanie tel. służb 065 5116238