Tydzień pomocy ofiarom przestępstw - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

tydzien Wzorem lat ubiegłych w dniach od 25 lutego do 2 marca 2013r. przypada „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Również nasza komenda czynnie włączyła się w te działania.

 

 

 

 

 

Działania te mają charakter interdyscyplinarny. Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza. 

Na terenie powiatu kościańskiego również będą pełnione interdyscyplinarne dyżury przy współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi:

- 27.02.2013r. w godz. 12.00-14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej dyżur będzie pełnić Kierownik Posterunku Policji w Czempiniu wspólnie z pracownikiem socjalnym,

- 27.02.2013r. w godz. 10.00-14.00 w Posterunku Policji w Śmiglu dyżur będzie pełnić Kierownik Posterunku wspólnie pracownikiem socjalnym z Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu,

- 27.02.2013r. w godz. 12.00-14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu dyżur będzie pełnić pracownik socjalny wspólnie z Kierownikiem Posterunku Policji w Krzywiniu,

- 27.02.2013r. w godz. 15.00- 17.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dyżur będzie pełnić pracownik Centrum wspólnie z dzielnicowym z Rewiru Dzielnicowych w Kościanie.