Nie bądź obojętny - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Nie bądź obojętny

od.jpgPrzyszedł czas kiedy obniżenie się temperatury zewnętrznej niesie dla osób bezdomnych zagrożenie utraty życia z powodu wychłodzenia organizmu. Wiele z tych osób, pomimo świadomości tego zagrożenia, nie zmienia w tym czasie trybu życia, nie chce lub nie jest w stanie zapewnić sobie właściwej opieki i nie szuka właściwej ochrony przed chłodem.

 

Bezdomność to poważny problem społeczny. Budzi on duże wątpliwości prawne, a niekiedy dylematy moralne. Należy pamiętać, że osoby bezdomne to w większości ludzie niezaradni, bez ciepłej odzieży, głodni i zmarznięci. Żyjąc w niedostatku są bardziej niż inni narażeni na utratę zdrowia lub życia i potrzebują pomocy. Niechlujny, niekiedy odrażający wygląd osób bezdomnych, podejrzenia o choroby, skłonności do alkoholu, praktyki nachalnego żebractwa, w odbiorze społecznym stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Z naszych statystyk wynika jednak, że wybierając podobny styl życia bezdomni  stwarzają  zagrożenia przede wszystkim sami dla siebie.

Brak pomocy najbliższych, ograniczenia ruchowe, wędrowny tryb życia oraz uzależnienia mogą stanowić przyczynę utraty życia z powodu wychłodzenia organizmu. Nadużywany w tych warunkach alkohol w znacznym stopniu zwiększa zagrożenie. Niebezpieczeństwo to dotyczy głównie osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, samotnych. Statystyki wskazują, że pomimo podejmowanych przez wiele instytucji, w tym także przez Policję, działań ochronnych w tym zakresie, każdego roku odnotowywane są przypadki zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu.

Kościańscy policjanci podejmują czynności zmierzające do udzielenia niezbędnej pomocy bezdomnym oraz innym osobom wymagającym opieki, m.in.:

- współpracują z administracją samorządową oraz gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, celem realizacji zadań w zakresie postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi natychmiastowej opieki,

- angażowani do działań prewencyjnych we współpracy z Policją są przedstawiciele innych służb i instytucji zajmujących się pomocą i opieką socjalną, organizowane są działania we współpracy ze strażą gminną/miejską celem niesienia pomocy osobom bezdomnym oraz wymagającym opieki  w związku z okresem zimowym – wspólne patrole, podczas  których systematycznie kontrolujemy prawdopodobne miejsca przebywania bezdomnych (dworce, klatki schodowe, kanały ciepłownicze, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe), podejmujemy interwencje w każdym przypadku, w którym pomoc bezdomnemu jest niezbędna. W przypadku ujawnienia osób przebywających w tych miejscach, Policja oraz inne współpracujące służby porządkowe, próbują przekonać bezdomnych  do skorzystania z noclegowni, schronisk dla bezdomnych lub innych miejsc, w których mogą one otrzymać niezbędną pomoc. W przypadku wyrażenia zgody policjanci doprowadzają takie osoby do instytucji pomocowych. Policjanci pełniący służbę mają obowiązek zwracania szczególnej uwagi na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, gdyż to właśnie one są najbardziej narażone na zamarznięcie,

- policyjne służby dyżurne posiadają aktualne wykazy działających na podległym terenie instytucji, do których mogą być kierowane osoby bezdomne oraz inne osoby wymagające opieki – staramy się rozpowszechniać te informacje wśród zainteresowanych osób,

Z naszych szacunków (oraz kościańskiego OPS ) wynika, że w naszym mieście „na stałe”  aktualnie przebywa 5 osób bezdomnych. Liczba ciągle się jednak zmienia. Bezdomni i osoby potrzebujące pomocy w okresie zimowym - od 2 listopada - mogą w Kościanie skorzystać z darmowego ciepłego posiłku wydawanego codziennie (od godz. 12- do czasu wydania całego posiłku), w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Szpitalnej. Do tego czasu osoby bezdomne mogą zostać "zaopatrzone" w posiłek przez pracowników socjalnych, którzy mogą także doekwipować potrzebujących w zimowe ubrania. OPS ma możliwość sfinansowania podróży do noclegowni dla  bezdomnych , którzy podejmą taką decyzję. Najbliższe noclegownie i ośrodki pomocy bezdomnym znajdują się w Poznaniu i Lesznie. W wyjątkowych sytuacjach, trzeźwy bezdomny, może do momentu wyjazdu do noclegowni skorzystać z gościnności Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Apelujemy do Państwa aby nie pozostawać obojętnym w przypadku spotkania osoby, której stan wskazuje , że może być zagrożone jej życie bądź zdrowie. Prosimy o informowanie o takich przypadkach: Policja – 997, Straż Miejska Kościan – 5126325, OPS Kościan – 5120622.