Pamiętaj o odśnieżaniu dachu! - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Pamiętaj o odśnieżaniu dachu!

dach.jpgMSWiA oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypominają o konieczności odśnieżania dachów. W najbliższym czasie Inspektorzy nadzoru budowlanego sprawdzać będą czy na dachach budynków nie zalega gruba warstwa śniegu. Dotyczy to w szczególności obiektów wielkopowierzchniowych.

 

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 64 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,  odśnieżanie dachu,  usuwanie sopli, brył i nawisów śniegowych  należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o powierzchni przekraczającej 2 000 m² oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad tysiąc metrów kwadratowych, m.in. hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny. Należy także pamiętać, że podobne prace są obarczone wysokim ryzykiem wypadku dla osób je wykonujących jak i samego budynku. Konieczna jest zatem szczególna troska o zachowanie zasad bezpieczeństwo i procedur BHP.

Zgodnie z art. 91a cytowanej już ustawy: „Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.” Czyn taki jest zatem przestępstwem.