Policjant, który Ci pomógł? - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Policjant, który Ci pomógł?

konpol.jpgOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia ogłosiło  IV edycję plebiscytu/konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Przedsięwzięcie ma celu wyróżnienie mundurowych, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ofiar tzw. przemocy domowej.

 

Jest to konkurs mający na celu wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej np. promując postawy i umiejętności służące ochronie ofiar przemocy w rodzinie, szczególnie zaangażowanych bądź aktywnych w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą osoby prywatne, organizacje i instytucje społeczne. Zgłoszenie powinno zawierać dane kandydata, dane osoby zgłaszającej ( w przypadku organizacji  pełną nazwę instytucji  reprezentowanej przez tą osobę), dane kontaktowe oraz uzasadnienie zgłoszenia.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.niebieskalinia.pl . Zgłoszenia można wysyłać także pocztą pod adres: „Niebieska linia”  ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa.

Organizatorzy o konkursie:

„Wiemy jakie znaczenie ma reakcja policjantów na wezwanie do „awantury domowej” – jeśli jest dobrze przeprowadzona, a dalsze działania konsekwentne to może być początkiem końca dramatu w rodzinie. Od ponad 15 lat przeglądamy się jako organizacja pozarządowa działaniom Policji w tym obszarze i wiemy, że coraz częściej osoby pokrzywdzone mówią pozytywnie o pracy policjantów – świetnie wykonujących swoje obowiązki i konsekwentnie stosujących procedury prawne. Takich policjantów chcemy nagradzać i popularyzować ich postawy w całym środowisku Policji.

Celem konkursu jest:

  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze;
  • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie.

Laureatów wyłania Kapituła nagrody złożona z przedstawicieli „Niebieskiej Linii”, Komendanta Głównego Policji (patrona konkursu) oraz laureatów konkursu z lat ubiegłych. Statuetki laureatom z danego roku wręczane  są czasie centralnych obchodów Święta Policji (24 lipca).”

Pogrubienia tekstu – M.M.