Zamach - co robić? - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Zamach - co robić?

anty.jpgPoznane dotąd przyczyny zamachów terrorystycznych nie wskazują na to, aby te mogły być zagrożeniem dla naszego najbliższego otoczenia czy nawet kraju. Mimo tego warto wiedzieć, jak zachować się w razie takiego ataku. Wydarzenia ostatnich dni dowodzą, że „przezorny powinien być... zawsze przygotowany”.

Oto kilka rad, przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Zachowanie w budynku użyteczności publicznej :
 • pomyśl, którędy można się ewakuować. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne;
 • zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu;
 • nie przyjmuj od osób obcych żadnych pakunków oraz sam nie pozostawiaj bagażu bez opieki.
Jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś ten fakt zgłosić:
 • służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu;
 • administratorowi terenu, na którym zdarzenie ma miejsce;
 • Policji lub straży miejskiej.                                                                                                                                                                        
Telefony alarmowe: Policja tel. 997 lub 112,  Straż Pożarna tel. 998 Zawiadamiając Policję należy podać następujące informacje:
 • rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot);
 • treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego;
 • numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia;
 • adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej;
 • opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.
Zainteresowania i uwagi wymagają przede wszystkim: 
 • rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób;
 • pozostawione bez opieki przedmioty, typu: teczki, paczki, pakunki itp.;
 • osoby wyglądające na obcokrajowców;
 • osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;
 • samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach tj. w pobliżu kościołów, synagog lub miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń.
Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby: 
 • podczas działań związanych z neutralizacją "bomby" zastosuj się do poleceń Policji;
 • ciekawość może być niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę;
 • po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach, niezwłocznie udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób;
 • w przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie "ratuj" na siłę swojego samochodu - życie jest ważniejsze.
Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:
 • do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo;
 • na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno- kanalizacyjne, pogotowie energetyczne;
 • po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego przejmuje ona dalsze kierowanie akcją;
 • przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia "bomby" użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia;
 • pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji;
 • podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy powiadomić administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo;
 • po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon;
 • po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je spokojnie opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.);
 • identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.
 • NALEŻY BEZWZGLÊDNIE WYKONYWAĆ POLECENIA POLICJANTóW.  
PAMIÊTAJ!!! I.    Zamach terrorystyczny to akt agresji niosący śmierć! Twoja ciekawość może odebrać życie Tobie i innym! Dlatego powiadom ograny do zwalczania aktów terroru i oddal się w wyznaczone, bezpieczne dla Ciebie miejsce. II.    Informacji o zagrożeniu bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.