Szkolenie dla pedagogów - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Szkolenie dla pedagogów

obraz_012.jpgDzisiaj w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie odbyło się szkolenie dla pedagogów z terenu powiatu kościańskiego zorganizowane przez Zespół ds. Nieletnich i Patologii naszej jednostki .

 

Uczestników szkolenia przywitała  dyrektor Anna Ruszkiewicz oraz z  pełniący obowiązki  Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie mł. insp. Leszek Majchrzak.  

Asp. sztab Maciej Matysiak omówił charakterystykę przestępczości i demoralizacji nieletnich w 2009r. W ubiegłym  roku odnotowaliśmy wzrost przestępczości nieletnich.  Nieletni  popełnili 105 przestępstwa tj. o 7 więcej niż przed rokiem (dynamika 107,14%)  Ustalono 72 nieletnich sprawców tych przestępstw w tym dwie dziewczyny. Najczęściej popełniane przez nieletnich czyny zabronione to: znieważenia funkcjonariusza publicznego (nauczyciela) – 24, kradzieże z włamaniem - 17, kradzieże – 12 (w ubiegłym roku dominującymi czynami karalnymi nieletnich były – przestępstwa gospodarcze/internetowe, przestępstwa narkotykowe, uszkodzenia ciała). W naszej ocenie zmiana struktury przestępczości nieletnich – 24 znieważenia nauczycieli - nie jest wynikiem nagłego wzrostu tego typu zachowań w szkołach. Prawdopodobnie do podobnej ilości takich zachowań dochodziło w przeszłości. Jest to raczej wynik zwiększenia świadomości prawnej pokrzywdzonych w wyniku tych przestępstw.  Wpływ na taki stan rzeczy miała z pewnością seria szkoleń dla pedagogów i nauczycieli przeprowadzonych na ten temat we wszystkich szkołach naszego powiatu przez policjantów Zespołu ds. Nieletnich i  Patologii. 

W dalszej części szkolenia przedstawione zostały procedury postępowania w przypadku, gdy ofiarą działania przestępczego zostanie osoba małoletnia a przestępstwo zostało popełnione ze pomocą Internetu. Dzieci i młodzież coraz częściej padają ofiarą cyberprzemocy. Stąd zrodził się pomysł na tematykę tegorocznego spotkania z gronem pedagogicznym. Szkolenia policjantów oraz pedagogów odbywają się cyklicznie co roku i są bardzo efektywną platformą  wymiany doświadczeń.  

Podczas szkolenia wykorzystano materiały przygotowane przez Fundację Dzieci Niczyje. Dziękujemy bardzo Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych za gościnność i Pani pedagog Elżbiecie Kwaśnej za pomoc przy organizacji szkolenia.

{galeria}GALERIE/100310{/galeria}