Pozory mylą, dowód nie - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Pozory mylą, dowód nie

1-46333_m2.jpgDo września potrawa zorganizowana przez Związek- Browary Polskie kampania „Pozory mylą, dowód nie”. Inicjatywę, honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji. Kościańscy dzielnicowi już rozpoczęli działania edukacyjne adresowane do osób prowadzących sprzedaż alkoholu.

 

Wyposażeni w plakaty, naklejki i ulotki policjanci prewencji docierać będą do punktów sprzedaży alkoholu na terenie naszego powiatu. Tym razem zadaniem mundurowych będzie przede wszystkim edukacja dorosłych, którzy często nie wiedzą ( lub nie chcą wiedzieć ), że żeby kupić alkohol nastolatki stosują różne sztuczki. Poważny ubiór, pomoc dojrzalej wyglądającego kolegi, czy przekonywanie sprzedawcy, że dowód mają, ale zostawili go zostawili w domu to tylko część forteli stosowanych przez małoletnich amatorów C2H5OH.  Chcemy przypomnieć sprzedawcom, że sprzedaż alkoholu małoletnim to przestępstwo. Będziemy  wskazywać, jak można uniknąć popełnienia przestępstwa i jednocześnie utraty zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Chcemy również zwrócić uwagę, by sprzedawcy dokładnie sprawdzali datę urodzenia zamieszczoną na dokumencie, jakim posługuje się osoba, która chce kupić alkohol. Od stycznia 2001 roku dowody osobiste wydawane są także osobom poniżej 18. roku życia i różnią się tylko datą ważności (wydawane są na 5 lat). Do roku 2001 funkcjonowały tymczasowe dowody osobiste, które wyraźnie odróżniały się od tych wydawanych osobom dorosłym. Jednak od ponad ośmiu lat w polskim prawie nie ma nawet pojęcia dowodu tymczasowego. Kampania ma uświadamiać także jak duże znaczenie w przeciwdziałaniu sprzedaży alkoholu nieletnim ma właściwa postawa i reakcja dorosłych świadków takich zdarzeń.  

Z badań TNS OBOB wynika, że 56%, mających wątpliwości co do wieku kupca sprzedawców, nie prosi o okazanie przez nich dokumentów a 80% badanych  twierdzi, że osoby poniżej 18 roku życia mają w Polsce łatwy dostęp do alkoholu. W 2008 roku Policja sporządziła 343 wnioski do organów gminy o odebranie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, policjanci ujawnili 24 000 nietrzeźwych osób nieletnich ( na terenie działania naszej jednostki – 24 ), ponad 3000 z nich musiało wytrzeźwieć w izbach bądź pomieszczeniach policyjnych.