Utraciłeś dokumenty - zastrzeż je! - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Utraciłeś dokumenty - zastrzeż je!

dz_pl_baner170x85_animowanyZwiązek Banków Polskich przy wsparciu Policji rozpoczął kampanię informacyjną dotyczącą możliwości zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości w bankach. Dziś każdy może poinformować o zagubionych bądź skradzionych dokumentach już nie tylko będąc klientem konkretnego banku. Coraz więcej banków umożliwia zastrzeganie dokumentów także tym, którzy na co dzień nie korzystają z ich usług.

Dlaczego należy zastrzegać utracone dokumenty?Każdego dnia dokonuje się milionów operacji polegających m.in. na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt czy pożyczkę. Niemal w każdym przypadku wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby zlecającej wykonanie takiej operacji.Zagubienie lub utrata któregokolwiek z dokumentów tożsamości może mieć przykre konsekwencje dla prawowitego właściciela zwłaszcza, że sposobów na wykorzystanie cudzej tożsamości jest wiele i wciąż pojawiają się nowe.Dokumenty wykorzystywane są m.in. do:
 • wyłudzenia pożyczki,
 • wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat,
 • kradzieży wypożyczonego samochodu i innych przedmiotów,
 • zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków.
Wszystko w imieniu osoby, której dokumentem się posłużono! Co robić w przypadku utraty dokumentów?
 • Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.
 • Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).
 • Wyrobić nowy dokument.
Gdzie i jak zastrzegać?
 • W każdej placówce swojego Banku.
 • Jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do Banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących Klientami danego Banku – aktualna lista na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl
Jakie rodzaje dokumentów należy zastrzegać?Wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejsze z nich to:
 • dowód osobisty (również tymczasowy),
 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa,
 • książkowa marynarska,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta stałego pobytu,
Zastrzegane są także:
 • dowody rejestracyjne,
 • karty płatnicze.
  Szczegółowe informacje na internetowej stronie www.dokumentyzastrzezone.pl