Bezpieczne zimowisko 2009 - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Bezpieczne zimowisko 2009

ferieŻyczymy wszystkim wesołych i bezpiecznych ferii zimowych. Kościańscy policjanci przygotowali także specjalną ofertę dla wypoczywających. Jak zawsze najbardziej zależy nam  na bezpieczeństwie najmłodszych uczestników zimowisk.   

Przypominamy organizatorom zbiorowych wyjazdów, a także rodzicom, iż można sprawdzić stan techniczny autobusów przed wyjazdem na wypoczynek/kolonię. Policjanci Sekcji Ruchu Drogowego na prośbę zainteresowanych dokonają kontroli stanu technicznego pojazdów. W celu ustalenia terminu i miejsca kontroli prosimy o wcześniejszy kontakt co najmniej trzy dni przed planowanym wyjazdem w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku  pod nr tel. 065 5116261.

Jednocześnie prosimy rodziców i opiekunów o to aby w okresie ferii zapewnili swoim dzieciom odpowiednią opiekę. Czas wypoczynku to często okazja do pierwszego kontaktu młodzieży z alkoholem, narkotykami. W tym czasie odnotowujemy także więcej czynów karalnych popełnianych przez dzieci i młodzież. Częściej także najmłodsi stają się pokrzywdzonymi w wyniku przestępstwa.  

Organizatorom wszystkich form zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży przypominamy o możliwości  organizacji spotkania z policjantem, który przedstawi tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, prosimy o kontakt telefoniczny z policjantem Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP w Kościanie tel. służb 065 5116238.  

Więcej informacji i porad:http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1423