Bezpieczne ferie 2017 - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Bezpieczne ferie 2017

W ostatnich dniach policjanci Wydziału Prewencji KPP w Kościanie przeprowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w półkoloniach organizowanych w czasie ferii. Poprzez zabawy i zajęcia praktyczne przypominano podstawowe zasady bezpieczeństwa.

W przeprowadzanych spotkaniach udział wzięło ponad 80 „młodych ludzi”. O zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także podczas spędzania wolnego czasu uczestnicy dowiadywali się z różnego rodzaju zabaw i konkursów przygotowanych przez policjantów.

Ponadto dzięki współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Kościanie prowadzone również były zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy uczestnik otrzymał „kieszonkowy informator” mówiący o zasadach pierwszej pomocy.