O zagrożeniach w sieci z rodzicami - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

O zagrożeniach w sieci z rodzicami

W ubiegłym tygodniu policjanci z kościańskiej komendy brali udział w spotkaniach z rodzicami w szkołach na terenie powiatu kościańskiego. Tematem wiodącym tych spotkań były zagrożenia w sieci. Spotkania odbywały się w ramach projektu „Dwie strony sieci”.

Projekt profilaktyczny „Dwie strony sieci” został utworzony przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu przy współpracy między innymi z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sądem Okręgowym w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Fundacją BZ WBK, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim oraz TVP Oddział w Poznaniu.

To projekt, który zakłada m.in. realizację na terenie Wielkopolski działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze cyberzagrożeń, adresowanych zarówno do młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i pierwszych klas szkół gimnazjalnych, jak również pedagogów, psychologów i rodziców.

Tym razem policjanci uczestniczyli w spotkaniach z rodzicami. Odbyły się one w Gimnazjum w Borowie, Zespole Szkół nr 1 w Kościanie oraz Zespole Szkół nr 4 w Kościanie. Podczas spotkań poruszono między innymi kwestie dotyczące sposobów uświadamiania dzieciom i młodzieży zalet, ale też wad beztroskiego i nieodpowiedniego korzystania z sieci Internet. Policjanci zachęcali rodziców do rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z internetu.  Uczestnicy otrzymali poradniki dla rodziców „Bezpieczne media”, które powstały dzięki Fundacji Orange.